Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Národná bibliografická agentúra


Národná bibliografická agentúra je organizačný útvar, ktorý sa zameriava na vykonávanie ucelenej agendy súbežnej slovenskej národnej bibliografie.

Bola vytvorená na báze Oddelenia Súbežnej slovenskej národnej bibliografie Národného bibliografického ústavu SNK a v jej kompetencii zostala súbežná slovenská národná bibliografia kníh (monografií) a špeciálnych typov dokumentov realizovaná v súlade s medzinárodným programom Univerzálnej bibliografickej registrácie a kontroly (IFLA UBCIM).

Viac informácii o Národnej bibliografickej agentúre.

Ďalšie informácie:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri