Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Charakteristika OA

Otvorený prístup (OA) zabezpečuje neobmedzený online prístup k vedeckej a odbornej literatúre prostredníctvom publikovania v časopisoch OA alebo archiváciou článkov v repozitároch OA. Myšlienka otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom sa začala formovať už v roku 1971.

Dôvody pre vznik OA:

 • stúpajúce ceny predplatného vedeckých a odborných periodík,
 • rastúci počet časopisov a finančná náročnosť udržiavania ich predplatného,
 • rozvoj elektronickej komunikácie a elektronického publikovania celosvetovo,
 • hľadanie spôsobu rýchlejšej, efektívnejšej a lacnejšej (až bezplatnej) cesty k dostupnosti vedeckých informácií a ich následnej komunikácie a využitia v teoretickom i praktickom kontexte,
 • náklady na vedeckú činnosť pochádzajú vo veľkej miere z verejných finančných prostriedkov, a preto by mali byť dostupné pre verejnosť.

Dve cesty...jeden cieľ k OA:

Zlatá cesta:

 • publikovanie v časopisoch s režimom OA,
 • prístup zabezpečujú vydavatelia časopisov OA,
 • autorské práva zostávajú autorom, ktorí vydavateľom poskytnú neexkluzívnu licenciu k publikovaniu článku.

Zelená cesta:

 • autoarchivácia v repozitári s režimom OA,
 • prístup zabezpečujú samotní autori,
 • autor vloží svoju prácu do repozitára OA,
 • repozitár OA sprístupní články online a zabezpečí ich dlhodobú archiváciu.

Iniciatívy na podporu OA:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri