Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Elektronické dodávanie dokumentov


Okrem klasických foriem požičiavania dokumentov alebo kníh a získavania xerokópií článkov z časopisov prostredníctvom pošty si popularitu získalo aj dodávanie dokumentov v elektronickej forme priamo do počítača používateľa alebo čitateľa, ktorý žiadaný dokument respektíve článok potrebuje. Takýto spôsob získavania dokumentov funguje prostredníctvom elektronických systémov dodávania dokumentov. V angličtine document delivery.

Systémy dodávania dokumentov vytvárajú knižnice, združenia knižníc alebo iné organizácie (aj komerčné) s cieľom poskytovať dokumenty zo svojich fondov. Používateľsky priateľské internetové rozhranie umožňuje registrovanému používateľovi priamo vyhľadať konkrétnu knihu, časopis alebo dokonca článok z časopisu v ponúkaných online databázach alebo katalógoch a objednať ho prostredníctvom elektronického formulára. V závislosti od typu systému si používateľ môže vyberať zo zoznamu knižníc, ktoré dokument vlastnia (napr. v systéme Subito).

Systém, resp. knižnica, ktorá objednávku vybavuje, potom priebežne používateľa informuje o stave objednávky. Dokument je používateľovi doručený formou, akú si zvolil v objednávke a to buď prostredníctvom e-mailovej pošty, klasickou poštou alebo faxom. Doručenie poštou a faxom býva drahšie. Systémy zvyčajne garantujú lehotu dodania dokumentu, pričom je možné zvoliť si bežnú službu, obyčajne do 3 pracovných dní alebo expresnú službu do 24 hodín. Britská knižnica garantuje dodanie do dvoch hodín, tomu však zodpovedajú aj ceny za dodanie. Platby za objednané dokumenty môžu byť uskutočnené zvyčajne dvoma spôsobmi: používateľ má v systéme predplatené konto, vopred zašle určitú sumu alebo platí až za uskutočnené objednávky faktúrami. Tie môžu byť zasielané pri každej objednávke alebo súhrnne za určité obdobie či po určitom počte uskutočnených objednávok. Žiadny zo systémov neposkytuje dokumenty a výpožičky bezplatne.

Najvyužívanejšie systémy dodávania elektronických dokumentov v SR:

 


 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri