Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Medieval Illuminated Manuscripts

Zbierka / Collection Medieval Illuminated Manuscripts
Vlastník / Owner Koninklijke Bibliotheek (Národná holandská knižnica); Museum Meermanno;
Typ zbierky / Type of Collection digitálna knižnica (main library)
Popis / Description Iluminované rukopisy prezentuje Národná knižnica Holandska (Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland) na  svojich stránkach - Stredoveké iluminované rukopisy (Middeleeuwse verluchte handschriften / Medieval Illuminated Manuscripts).

Viac: http://digitalizacia.blognito.sk/2006/06/04/stredoveke-iluminovane-rukopisy-holandsko/
Odkaz / Link https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/16683/18154
Kontakt / Contact http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/adres.html
Jazyk / Language anglický (ENG)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri