Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Koordinácia bibliografickej činnosti


Charakteristika:

 • je koordinačným, bibliografickým, výskumným a metodickým pracoviskom národného bibliografického systému
 • zvoláva koordinačnú radu slovenskej bibliografie
 • pripravuje ročné a viacročné plány slovenskej bibliografie
 • pripravuje evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác
 • buduje bibliografiu slovenských bibliografi a bibliografiu elektronických bibliografických databáz
 • iniciuje celoslovenskú bibliografickú kooperáciu
 • zabezpečuje vydávanie metodických manuálov pre spracovanie bibliografických záznamov, v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach
 • napomáha rozvíjať bibliografickú vedu - teóriu, kritiku a dejiny bibliografie
 • pripravuje na vydanie vedecké a odborné monografie a vydáva Bibliografický zborník


Ďalšie informácie:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri