Dátum: 19.10.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Úhrada členského poplatku SSKK

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Ďakujeme všetkým členom SSKK, ktorí včas uhradili svoj členský poplatok, za ústretovosť a podporu aktivít Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, nakoľko odborné aktivity SSKK sú podmienené reálne odvedenými členskými príspevkami v danom roku.
Ak ešte nie ste medzi platiacimi členmi, prosíme Vás o skorú nápravu, čím nám nesmierne pomôžete pri organizovaní podujatí pre Vás a ostatných členov SSKK.

Výška členského kolektívnych a individuálnych členov SSKK od r. 2020 (pdf)
Výška členského kolektívnych a individuálnych členov SSKK zostáva v roku 2021 nezmenená.


Spôsoby platby členského poplatku:

Prevodom na účet:
Číslo účtu:
69037012/0200
Banka: VÚB Bratislava
IBAN:
SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Variabilný symbol -
pre jednoznačnú identifikáciu kraja potrebné uvádzať
variabilný symbol (aktuálne pre rok 2021).
9012021 = Banskobystrický kraj
9022021 = Bratislavský kraj
9032021 = Košický kraj
9042021 = Nitriansky kraj
9052021 = Prešovský kraj
9062021 = Trenčiansky kraj
9072021 = Trnavský kraj
9082021 = Žilinský kraj

Držiteľ účtu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
I
ČO: 00178594 DIČ: 2020795678
Poznámka
je potrebné uviesť:
• meno odosielateľa
• mesto a pracovisko (príp. dôchodca, nezamestnaný a pod.)
Napr. Ján Nový, dôchodca NR

Poštovou poukážkou na účet:
Adresa:

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1
P.O.BOX 614
816 14 Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Variabilný symbol
- pre jednoznačnú identifikáciu kraja potrebné uvádzať
variabilný symbol.
9012021 = Banskobystrický kraj
9022021 = Bratislavský kraj
9032021 = Košický kraj
9042021 = Nitriansky kraj
9052021 = Prešovský kraj
9062021 = Trenčiansky kraj
9072021 = Trnavský kraj
9082021 = Žilinský kraj

Správa pre adresáta – Pozor! je potrebné uviesť:
• meno odosielateľa
• mesto a pracovisko (príp. dôchodca, nezamestnaný a pod.)
Napr. Ján Nový, dôchodca NR
! Inak nevieme identifikovať od koho prišla platba!

V prípade zasielania individuálnych členských poplatkov za viacerých členov naraz je potrebné zaslať aj zoznam platiacich členov s uvedenou výškou členského za jednotlivých členov, buď poštou na adresu SSKK alebo mailom na adresu tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, e-mailom na adresu: .

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc ďakuje aj v roku 2021 za Vašu priazeň a podporu!

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri