Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Úhrada členského poplatku SSKK

Ďakujeme všetkým členom SSKK, ktorí včas uhradili svoj členský poplatok, za ústretovosť a podporu aktivít Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, nakoľko odborné aktivity SSKK sú podmienené reálne odvedenými členskými príspevkami v danom roku. Ak ešte nie ste medzi platiacimi členmi, prosíme Vás o skorú nápravu, čím nám nesmierne pomôžete pri organizovaní podujatí pre Vás a ostatných členov SSKK.

Výška členského kolektívnych a individuálnych členov SSKK od r. 2024 (pdf)

Výška členského pre individuálnych členov a členky SSKK zostáva v roku 2024 nezmenená.

Spôsoby platby členského poplatku:

Prevodom na účet:
Číslo účtu
69037012/0200
Banka: VÚB Bratislava
IBAN: 
SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Variabilný symbol - 
pre jednoznačnú identifikáciu kraja potrebné uvádzať
variabilný symbol (aktuálne pre rok 2024).
9012024 = Banskobystrický kraj
9022024 = Bratislavský kraj
9032024 = Košický kraj
9042024 = Nitriansky kraj
9052024 = Prešovský kraj
9062024 = Trenčiansky kraj
9072024 = Trnavský kraj
9082024 = Žilinský kraj

Majiteľ účtu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
IČO: 00178594 DIČ: 2020795678
Poznámka – 
je potrebné uviesť:
• meno odosielateľa
• mesto a pracovisko (príp. dôchodca, nezamestnaný a pod.); napr. Ján Nový, dôchodca NR

Poštovou poukážkou na účet (prosíme, iba vo výnimočných prípadoch):
Adresa:
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1
811 01 Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Variabilný symbol
 - pre jednoznačnú identifikáciu kraja potrebné uvádzať
variabilný symbol.
9012024 = Banskobystrický kraj
9022024 = Bratislavský kraj
9032024 = Košický kraj
9042024 = Nitriansky kraj
9052024 = Prešovský kraj
9062024 = Trenčiansky kraj
9072024 = Trnavský kraj
9082024 = Žilinský kraj

Správa pre adresáta – Pozor! je potrebné uviesť:
• meno odosielateľa
• mesto a pracovisko (príp. dôchodca, nezamestnaný a pod.); napr. Ján Nový, dôchodca NR
! Inak nevieme identifikovať od koho prišla platba!

V prípade zasielania individuálnych členských poplatkov za viacerých členov naraz je potrebné zaslať aj zoznam platiacich členov s uvedenou výškou členského za jednotlivých členov, buď poštou na adresu Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Garbiarska 14/A, 040 01 Košice  alebo mailom na adresu: 

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc ďakuje aj v roku 2024 za Vašu priazeň a podporu!

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri