Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Odborný program INFOS 2017 s prezentáciami

39. medzinárodné informatické sympózium

Logo INFOS 2017

Termín konania: 25. – 28. apríl 2017
Miesto konania: Kongresové centrum SAV Academia
v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách

Ústredná téma:
TRANSFORMÁCIA KNIŽNÍC A VÝZVY 4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE

ODBORNÝ PROGRAM

  25. 4. 2017, utorok
10.00 – 13.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
13.00 – 13.10 Otvorenie sympózia
Ing. Stasselová Silvia, Univerzitná knižnica v Bratislave, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

13.10 – 15.30
Plenárna sekcia:
AKTUÁLNE TRENDY A VÝZVY PRE KNIHOVNÍCTVO
Příprava legislativy povinného výtisku elektronických publikací v České republice
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Povinné deponovanie – právo a povinnosť vs. realita
Mgr. Monika Lopušanová, Univerzitná knižnica v Bratislave

 

Depozit slovenského webu
PhDr. Jana Matúšková, Univerzitná knižnica v Bratislave
Ing. Alojz Androvič, PhD., Univerzitná knižnica v Bratislave
Bc. Andrej Bizík, Univerzitná knižnica v Bratislave
Ing. Peter Hausleitner, Univerzitná knižnica v Bratislave
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu
Ing. Alojz Androvič, PhD., Univerzitná knižnica v Bratislave
PhDr. Beáta Katrincová, Univerzitná knižnica v Bratislave
Web of Science – The Citation Universe is rapidly expanding!
Marcin Kapczynski, Strategic Business Manager, Clarivate Analytics
Jsme schopni spolupracovat na ochraně a zpřístupňování zvukového kulturního dědictví?
PhDr. Iva Horová, Národní technická knihovna
Filip Šír, Dis., Národní muzeum
DISKUSIA
15.30 – 15.45 PRESTÁVKA
15.45 – 18.35 eSbírky, portál pro prezentaci kulturního dědictví
MgA. Marie Vítková, Národni muzeum
Súčasná prax podpory knižníc
Mgr. Zuzana Borošová, Fond na podporu umenia
Mgr. Jozef Kovalčík, PhD., Fond na podporu umenia
Stimuly na príchod otvorenej vedy na Slovensko
Mgr. Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR
Ing. Jozef Dzivák, Centrum vedecko-technických informácií SR
Mgr. Silvia Horáková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Mgr. Jana Kasáková, PhD., Centrum vedecko-technických informácií SR
Katarína Svitková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Informační predátoři, aneb, jak se účinně bránit
PhDr. Jindra Planková Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
Predstavujeme systém CREPČ 2 – tvorme spoločne obraz slovenskej vedy
Mgr. Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Mgr. Ľudmila Hrčková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Dva roky společného katalogu s otevřeným knihovním softwarem Evergreen
Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Ing. Václav Jansa, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
International Bibliography of Discographies: Celosvětové kolaborující projekt iniciovaný diskografickou komisí mezinárodní asociace IASA
Filip Šír, Dis., Národní muzeum
Peter Laurence, Harvard University
Pomalá a tichá smrť školských knižníc?
Mgr. Tibor Hujdič, SZČO
DISKUSIA
  26. 4. 2017, streda 

9.00 – 11.05
Plenárna sekcia:
4. PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA V KNIŽNICIACH
Knihovníctvo po 4. priemyselnej revolúcii: odhadovanie budúcnosti pomocou delfskej metódy
Mgr. Andrea Hrčková, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofická fakulta UK
Informační a knihovnické služby pro podnikatelskou sféru v kontextu průmyslu 4.0
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě
Josef Basl, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě
Je knihovník také člověkem v knihovně?!
PhDr. Renáta Salátová, Národní knihovna ČR
PhDr. Anna Machová, Národní knihovna ČR

CVTI SR na prahu 4. priemyselnej revolúcie
Ing. Jozef Dzivák, Centrum vedecko-technických informácií SR

Vplyv hlavných princípov industry 4.0 na služby akademických knižníc
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., STU BA, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
DISKUSIA
11.05 – 11.20 PRESTÁVKA
11.20 – 13.00 Social bots v prostredí sociálnych sietí
PaedDr. Michaela Stopková, Súkromná stredná odborná škola v Poprade
RFID – Technológia ktorá pomáha
Mgr. Ján Rýzek, Cosmotron Slovakia, s.r.o.
Využití moderních nástrojů pro komunikaci a školení knihovníků – uživatelů KIS
Ing. Jiří Šilha, Tritius Solutions a. s.
Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a. s.
Ochrana digitálnych dát prostredníctvom technológie PIQL
Michal Hanzalík, FilmStor, s. r. o.
DISKUSIA
13.00 – 14.30 OBED

14.30 – 15.45
Plenárna sekcia:
INOVATÍVNE PROJEKTY PAMÂŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ
InfoGate – Jednotný prístup ku katalógom slovenských knižníc
Mgr. Pavol Špáni, SVOP spol. s. r. o.
Mgr. Ján Grman, PhD., SVOP spol. s. r. o.
Mgr. Hana Ráczová, SVOP spol. s. r. o.
Představení portálu knihovny.cz
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Mgr. Petra Žabičková, Moravská zemská knihovna v Brně
Mgr. Václav Rosecký, Moravská zemská knihovna v Brně
Jana Kurfürstová, Moravská zemská knihovna v Brně
Technológie môžu aj slúžiť
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., Cosmotron Bohemia, s. r. o.
Mgr. Jana Šubová, Cosmotron Bohemia, s. r. o.
Ing. Jitka Rumíšková, Cosmotron Bohemia, s. r. o.
DISKUSIA
15.45 – 16.05 PRESTÁVKA
16.05 – 18.05 Od virtuální k fyzické depozitní knihovně
Mgr. Anna Vandasová, Národní knihovna ČR
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Bc. Jaroslava Citová, Dis., Národní knihovna ČR
FOLIO – A new Open Source library services platform
Richard Burkitt, EBSCO Information Services
Pavel Synek, EBSCO Information Services
Súčasný stav a perspektívy vývoja multifunkčných konzervačných technológií pre masové konzervovanie kníh a archívnych dokumentov
doc. Ing. Radko Tino, PhD., ODCP FCHPT STU
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., ODCP FCHPT STU
Technologie hromadného odkyselování knih – záchrana rozpadajícího se kyselého papíru!
Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR
Mgr. Jitka Neoralová, Národní knihovna ČR
Ing. Lucie Palánková, Národní knihovna ČR
Ing. Magda Součková, Národní knihovna ČR
Dana Hřebecká, Národní knihovna ČR
Ing. Kristýna Boumová, Národní knihovna ČR
Vývoj procesov formátovej validácie v CDA
Ing. Juraj Strnisko, Univerzitná knižnica v Bratislave
DISKUSIA
  27. 4. 2017, štvrtok
9.00 – 11.05 Plenárna sekcia:
INOVATÍVNE PROJEKTY PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ (pokračovanie z 26. 04. 2017)
Web sen x skutočnosť – udalosti slovenského štátu v 4 kapitolách
Mgr. Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria
Gabriel Balkó, Slovenská národná galéria
Digitálna fonotéka pre nevidiacich
Mgr. Norbert Végh, Slovenská knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ing. Ján Krištof, Slovenská knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Digitálna knižnica UKB
Mgr. Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica v Bratislave
Digitalizácia a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva
Alena Kulíková, Microform s. r. o.
Výzkum původních vlastníků knižních celků – několik praktických ukázek svěží prezentace „knihovnických“ činností široké veřejnosti
Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR
  DISKUSIA
11.05 – 11.20 PRESTÁVKA
11.20 – 13.00 Plenárna sekcia:
SLUŽBY KNIŽNÍC PRE MODERNÚ SPOLOČNOSŤ
Slovenská národná knižnica smerom k používateľovi
Ing. Alžbeta Martinická, Slovenská národná knižnica
Mgr. Zuzana Prachárová, Slovenská národná knižnica
Makerspace a verejné knižnice
Mgr. Emília Antolíková, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Knižnice ako súčasť výučby (nielen o informačnej gramotnosti)
Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
Mgr. Lucia Poledníková, Albertina icome Bratislava
TopSocialLib 2017 – Trendy v komunikácii na sociálnych sieťach v slovenských knižniciach
Mgr. Milan Regec, Katedra knižničnej a informačnej vedy UK BA
Mgr. Katarína Buzová, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy UK BA
Mgr. Andrea Hrčková, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy UK BA
  DISKUSIA
13.00 – 14.30 OBED
14.30 – 15.45 Participativní platformy rozvoje informační gramotnosti v prostředí vysoké školy
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Brno
Konceptuálny model digitálneho prepojenia knižníc s kníhkupectvami a vydavateľstvami
Mgr. Milan Regec, Katedra knižničnej a informačnej vedy UK BA
Simona Šatárová, Katedra knižničnej a informačnej vedy UK BA
Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu
Mgr. Jitka Kmeťová, Ekonomická univerzita v Bratislave
DISKUSIA
15.45 – 16.05 PRESTÁVKA
16.05 – 18.25 Mapa knižníc – zviditeľnite svoju knižnicu. Zn.: rýchlo, efektívne a zadarmo
Mgr. Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Knižnica pre mládež mesta Košice dnes a zajtra
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, Knižnica pre mládež mesta Košice
Poď, prežime si príbeh. (Prekonávanie bariér vo vzťahu ku knihám prostredníctvom práce so skupinou).
PhDr. Katarína Bergerová, Miestna knižnica Petržalka
Mgr. Viera Némethová, Miestna knižnica Petržalka
Mgr. Petra Mišáková, PhD. Miestna knižnica Petržalka
Funkcia vzdelávacích, kultivačných a sociálno-psychologických aktivít edukácie seniorov v prostredí modernej knižnice (so zreteľom na Turčiansku knižnicu v Martine)
Ing. Ivana Poláková, Matica slovenská
prof. Miroslav Tuma, Matica slovenská
Evolution of space in response to new functions of a library
Andrzej Buck, Ph.D. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
DISKUSIA
  28. 4. 2017, piatok
  Plenárna sekcia:
SLUŽBY KNIŽNÍC PRE MODERNÚ SPOLOČNOSŤ (pokračovanie z 27. 04. 2017)
9.00 – 10.40 Knižnica Waltera Hoopera – aktívna školská knižnica
Mgr. Michal Kaščák, Cirkevná základná škola Narnia
Vzdelávacie aktivity verejnej knižnice v kontexte celoživotného vzdelávania – áno či nie?
Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
Metodická práca pre sieť školských knižníc a projekty zamerané na podporu čítania
Mgr. Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica
Prieskum kauzality medzi obsahom wikipédie a návštevnosťou digitálnej knižnice UKB
PhDr. Jaroslava Dollerová, Univerzitná knižnica v Bratislave
Knižnica v kontexte národného programu aktívneho starnutia
Ing. Soňa Jakešová, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
  DISKUSIA
10.40 – 11.00 PRESTÁVKA
11.00 – 11.40 Libraries meeting the expectations and needs of a demanding user
MA Monika Simonjetz, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Multimedia collections in a library at the time of modern technologies
MA Bartosz Czerniawski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
DISKUSIA
11.40 – 11.50 ZÁVER SYMPÓZIA
11.50 OBED

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri