Dátum: 19.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Informačné vzdelávanie

Obsah informačného vzdelávania bezprostredne súvisí s určením požiadaviek na informačnú gramotnosť. Model informačnej gramotnosti, ktorý vznikol na pôde britskej asociácie knižníc Society of College, National and Univerzity Libraries (SCONUL) opisuje jej sedem hlavných zručností (pilierov) nasledovne: 

 • schopnosť uvedomiť si potrebu informácií
 • schopnosť rozlíšiť spôsoby, akými možno prekonať informačný problém
 • schopnosť vytvoriť stratégiu pre nájdenie informácie
 • schopnosť nájsť a získať informácie
 • schopnosť porovnať a hodnotiť informácie získané z rozličných zdrojov
 • schopnosť organizovať, aplikovať a sprostredkovať informácie iným (ľuďom) spôsobom vhodným k situácii
 • schopnosť syntetizovať a stavať na existujúcej informácii, prispieť k tvorbe nových poznatkov (Information Skills in Higher Education, 2004)  

Viac: Informačné vzdelávanie v podmienkach vysokých škôl, s. 10

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri