Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

SAKAČIK 2006

CENU SAKAČIK 2006
získala Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

 Logo Slovenskej asociáce knižníc

Slovenská asociácia knižníc vo februári 2007 hodnotila 2. ročník súťaže o  cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny Čin Knižnice "SAKAČIK 2006".

Cieľom súťaže je dosahovať výrazné pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc, zaktivizovať všetkých knihovníkov na dosahovanie novej kvality v ich činnosti, zmobilizovať ich profesionálne, občianske, ľudské kvality a vedomie. Správna rada túto súťaž vyhlásila pre členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc v snahe podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc i zriaďovateľov knižníc.

Správna rada na cenu "SAKAČIK 2006" dostala deväť návrhov. Správna rada sa rozhodla cenu "SAKAČIK 2006" udeliť Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove za zorganizovanie 2. ročníka festivalu PREŠOV ČÍTA RÁD. Podujatie bolo pripravené na vynikajúcej úrovni a malo výrazný ohlas nielen medzi obyvateľmi Prešova a celého kraja, ale aj v Čechách.

Víťazná knižnica dostala diplom, sovičku SAKAČIKa (originál zhotovený cielene pre tento účel), finančnú odmenu vo výške 20.000.- Sk určenú účelovo na  nákup knižničného fondu.
Víťaznej knižnici srdečne blahoželáme.
PhDr. Daniela Gondová predsedníčka SAK
Pozn. - o festivale Prešov číta rád - pozri článok v Bulletine SAK, roč., 14, 2006, č. 4, s. 27 – 29

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri