Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

JNUL Digitized Book Repository

 

Zbierka / Collection JNUL Digitized Book Repository
Vlastník / Owner Jewish National and University Library
Typ zbierky / Type of Collection zbierka digit. knižnice (subcollection)
Popis / Description Židovská národná a univerzitná knižnica sprístupňuje svoje vzácne a  staré tlače v kolekcii Repozitár digitalizovaných kníh.

Cieľom projektu je, aby boli tieto práce voľne dostupné, a to nie iba pre používateľov stránky, ale aby sa rozšírili po celom svete.

Na začiatku bolo zdigitalizovaných asi 400 zväzkov so štedrou podporou Nadácie Dorot. Práce pribúdajú týždenne. Výber vychádza zo  zváženia požiadaviek, ochrany a financovania.

JNUL katalogizačný záznam každej práce obsahuje aj link na digitalizovanú verziu

Počiatočný výber titulov začína inkunábulami 15. storočia a končí prácami zo začiatku 20. storočia.
Odkaz / Link http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/digitallibrary/books/Pages/default.aspx
Kontakt / Contact http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/Pages/ContactUS.aspx
Jazyk / Language hebrejský (HEB)
Predmet / Subject e-knihy; historické dedičstvo; inkunábuly; knihovníctvo; knižná kultúra; kultúrne dedičstvo; literatúra; literatúra židovská; monografie; národné programy digitalizácie; ochrana dokumentov; tlače; tlače staré; tlače vzácne; judaiká;

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri