Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Ústredná knižničná rada - informácie

01.07.2024

Ústredná knižničná rada je stály poradný, iniciatívny a expertný orgán ministra/ministerky v oblasti knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc. Rada v rámci svojej pôsobnosti prijíma uznesenia v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc, ktoré majú pre ministra odporúčajúci charakter.

Ústredná knižničná rada najmä:

 • posudzuje a navrhuje koncepčné, strategické, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti knižničného systému, knihovníctva a knižníc v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach;
 • predkladá iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít a potrieb knižničného systému, knihovníctva, knižníc a knihovníckej profesie;
 • posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa zapájania slovenského knihovníctva do medzinárodných knihovníckych projektov;
 • posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa postavenia, fungovania a kooperácie knižníc v rámci knižničného systému;
 • posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa výberu a prípravy štandardov pre knižničný systém so zreteľom na európske a svetové štandardy a odporúčania týkajúce sa knihovníctva, dokumentácie, tvorby a výmeny informácií najmä v elektronickej forme;
 • posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa informatizácie (uplatňovanie informačnej a komunikačnej technológie v oblasti knižničného systému a kultúry so zreteľom na kompatibilitu, kooperáciu a účelné vynakladanie prostriedkov), vrátane projektov zameraných na internetizáciu, digitalizáciu a pod.;
 • informuje verejnosť o práci a problematike knižničného systému, knihovníctva, knižníc a o činnosti rady.

Informácie zo zasadnutia Ústrednej knižničnej rady - zápisnice:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri