Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Knihovnícke slovníky

Tlačené vydania knihovníckych slovníkov

02+002(038)=20=854
English-Slovak dictionary of library terminology
compiled and edited by Ivan Kanič; Slovak version by Alojz Androvič ... [et al.]. – Bratislava: Univerzitná knižnica, 1999. – 223 s. – (Multilingual dictionaries of library terminology)

02(038)
Katuščák, Dušan
Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda
Dušan Katuščák [zost.], Marta Matthaeidesová, Marta Nováková; ed. slovn. Ladislav Ďurič, Viliam S. Hotár,.-- 1. vyd. Bratislava: SPN, 1998. -- 375 s.

801.323.3=20=850:681.3:02
681.3:02:801.323.2=20=850
Pek, Vladimír
Stručný slovníček (anglicko-český) používaných výrazů ve výpočetní technice a knihovnictví
[vybr. a zprac. Vladimír Pek]. -- 1. vyd. Ústí nad Labem: Stát. věd. knih., 1997. -- 82, [1] s. -- Bibliogr. s. [83].

02:801.323
Multilingual Glossary for art librarians
English with indexes in Dutch, French, German, Italian, Spanish and Swedish / Ed. by the IFLA Section of Art Libraries.-- 2nd rev. a. enl. ed München: K. G. Saur, 1996.--181 s. (IFLA publications; 75)

02(038)
Prytherch, Ray
Harrod\'s librarians\' glossary
9,000 terms used in information management, library science, publishing, the book trades and archive management / comp. by Ray Prytherch.--8th ed
Aldreshot: Gower, 1995.--XIII, 692 s.

02(038)
Merta, Augustín
Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky
Dagmar Mertová. Praha: LEDA, 1994. -- 176 s.

801.18:02:002.001(038)
2:801.18(038)
002.001:801.18(038)
Sawoniak, Henryk
New international dictionary of acronyms in library and information science and related fields
Henryk Sawoniak, Maria Witt.-- 3rd rev. a. enl. ed. München: K. G. Saur, 1994. -- XI, 522 s.

002+02(038)=20=854
Hajdušek, Jozef
Slovník anglických skratiek z knihovníctva a informačnej vedy
Jozef Hajdušek. – Bratislava: Univerzitná knižnica, 1993. – 162 s.

002+02(038)=945.11
Hajdušek, Jozef
Slovník maďarských skratiek z knihovníctva a informačnej vedy
Jozef Hajdušek. – Bratislava: Ústredná knižnica IC SAV, 1989. – 54 s.

02+002(038)=20=854
Montgomery, A C
Acronyms And Abbreviations In Library And Information Work
A Reference Handbook Of British Usage. Compil.E.Ed.By ... 3.Ed.. London: The Livrary Assoc., 1986. -- 220 s.

Podosinov, Gennadij Sergejevic\'
Russko-anglijskije sokrasčenija po informatike
Sost....MarkS\'lemovic\' Fradkin.. Moskva: Vsesoj. centr perevodov nauč.-techn. lit. i d., 1985. -- 403 s..-- An Sssr: gos.Komitet Sssr Po Nauke Itechnike.

Šimova, Viera
Rusko-slovenský, slovensko-ruský slovník z knižničnej vedy a informatiky
Marta Nálevková. Martin: Matica slov., 1985. -- 475 s.. -- Teória a Výskum. Seria: odb. Slovníky. – Paral.Tit.List.Rus.

02+002(038)=854=30
Šimová, Viera
Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník z knižničnej vedy a informatiky
Viera Šimová, Horst Hogh. – Martin: Matica slovenská, 1980. – 416 s.

Hajdušek, Jozef
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy
Jozef Hajdušek; Ján Andel. – Martin: Matica slovenská, 1981. – 428 s., 15,31 AH. – (Teória a výskum)

02+002(038)=854=20
Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy
 
doslov Jozef Boldiš. – Martin: Matica slovenská, 1975. – 351 s. 

801.316.4:02:801.323.9=00
Thompson, Anthony
Vocabularium bibliothecarii
zost. Anthony Thompson; spoluprac. pre ruš. E.I. Shamurin, pre špan. Domingo Buonocore, pre slov. Mikuláš Mičátek. – Martin: Matica slovenská, 1970. – 686, [1] s.

801.316.4:01+02=945.11=854
Hajdušek, Jozef
Magyar-szlovák, szlovák-magyar könyvtártudományi és bibliográfiai szótár
Jozef Hajdušek; elüszó: Kovács Máté: – Martin: Matica slovenská, 1968. – 298, [1] s.

02(038)=84=854
Poľsko-slovenský a slovensko-poľský knihovnícky slovník
zost. Andrej Gronský; (na slov.-poľ. časti spoluprac. Oľga Gronská. – Martin: Matica slovenská, 1966. – 419, [1] s.

02:808.54-316.4(038)
Hanakovič, Štefan
Slovenská knihovnícka terminológia: výkladový slovník
autori: Štefan Hanakovič, Alojz Kuruc, Boris Bálent; spoluprac.: Hana Vodičková – Jiří Cejpek. – Martin: Matica slovenská, 1965. – 164, [1] s.

02(038)
Hanakovič, Štefan
Slovník knihovníckych skratiek
zost.: Štefan Hanakovič – Jozef Špetko. – Martin: Matica slovenská, 1963. – 185, [1] s.

02+01(038)=82=854
Rusko-slovenský, slovensko-ruský knihovnícky a bibliografický slovník
Michal Fedor. – Martin: Matica slovenská, 1960. – 274, [5] s.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri