Dátum: 29.05.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Bibliografické databázy


Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918

 • v súčasnosti ešte prebieha práca na doplnkoch a  na spresnení a doplnení chýbajúcich údajov.


Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850

 • bibliografické záznamy o výročných správach škôl. Obsahuje správy, ktoré boli v rokoch 1701-1850 vytlačené alebo vydané na dnešnom území Slovenska.


Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

 • databázová verzia Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 nie je zatiaľ uzavretou bázou, v súčasnosti obsahuje viac ako 3500 bibliografických záznamov.


Biografie vo výročných školských správach 1918-1953

 • databáza obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.


Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na území Slovenska za roky 1701-1918 Pramene k dejinám vedy na Slovensku

 • čiastková, neuzavretá databáza bibliografických záznamov, ktorá sa priebežne dopĺňa, rediguje a aktualizuje.


Pramene k dejinám vedy na Slovensku

 • čiastková, testovacia, neuzavretá databáza bibliografických záznamov s plnými textami. Cieľom je sprístupniť publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri