Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Komunitné aktivity

Úloha verejných knižníc sa v súčasnom svete mení. Knižnice už nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale plnia aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú.

Ciele komunitnej knižnice:

 • zapojiť obyvateľov do aktívnej účasti na živote mesta 
 • pomôcť pri riešení problémov komunity informačnou podporou všetkých zainteresovaných
 • posilňovať vzťah ľudí k miestu, v ktorom žijú
 • v spolupráci s ďalšími organizáciami koordinovane rozvíjať kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb komunity

Funkcie komunitnej knižnice:

 • poskytuje priestor pre aktivity jednotlivých skupín ľudí
 • prepája jednotlivé aktivity skupín s ďalšími skupinami a jednotlivcami v súlade s rozvojom komunity
 • podieľa sa na spoločnom živote mesta
 • spolupracuje s miestnymi organizáciami, inštitúciami
 • prepája verejný a súkromný sektor
 • rozvíja partnerstvo medzi organizáciami, podnikateľmi.

Viac: Emília Antolíková: Správa o činnosti pracovnej skupiny prekomunitné aktivity knižníc

Komunitné aktivity verejných knižníc

Celoslovenské odborné semináre KOMUNITNÁ KNIŽNICA 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA XI.
Domaša Dobrá, 5. – 7. 6. 2018

KOMUNITNÁ KNIŽNICA X.
Domaša Dobrá, 2016

KOMUNITNÁ KNIŽNICA IX.
Žilina, Rajecké Teplice, Vranov n/Topľou, 2015

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VIII.
Košice, Vranov n/Topľou, 2014

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VII.
Bratislava, 2. – 3. októbra 2013

KOMUNITNÁ KNIŽNICA VI.
Vranov n/Topľou, 19. - 21. júna 2012
 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA V.
Prešov, 3. - 4. októbra 2011

KOMUNITNÁ KNIŽNICA IV.
Trnava, 22. - 23. júna 2010 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA III.
Nové Zámky, 2. - 3. júna 2009

KOMUNITNÁ KNIŽNICA II.
Vranov n/Topľou, 3. - 4. novembra 2008

KOMUNITNÁ KNIŽNICA I.
Poprad, 4. -5. júna 2008

  

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri