Dátum: 28.11.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Vyradené fondy

Ponuky vyradených fondov z knižníc SR

Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave - kontakt: (pridané 18. 11. 2022, ponuka platí do 30.11.2022)
Miestna knižnica Vrakuňa - kontakt: kniznica@vrakuna.sk; 02/45 52 40 47 (pridané 13.11.2022. Vyradené knihy sú od 1.11.2022 do 31.11.2022 prístupné len pre verejné knižnice. Knižnica neposiela knihy poštou, len osobný odber po telefonickom alebo e-mailovom dohovore. Od 1.12.2022 budú knihy voľne prístupné v chodbových priestoroch knižnice ostatným používateľom Infolibu a pre širšiu verejnosť na jeden mesiac.)
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - kontakt: (pridané 18. 11. 2022, ponuka platí do 30.11.2022)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri