Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Národná komisia pre služby SNK


Národná komisia pre služby, ktorú tvorí predseda a členovia, je poradným orgánom riaditeľa SNK pre všetky otázky týkajúce sa organizácie, metodiky a rozvoja knižnično-informačných služieb.

Cieľom Národnej komisie pre služby je rozvoj knižnično-informačných služieb, zlepšenie prístupu k sekundárnym informačným zdrojom, rozvoj medziknižničných a medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb či posilnenie spolupráce medzi knižnicami.

Viac informácií o Národnej komisii pre služby.

Národná komisia pre služby má za sebou viac ako 10 rokov pôsobnosti. O jej jubilejnom 10 zasadnutí si môžete prečítať v článku:
Národná komisia pre služby - nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb.

Ďalšie informácie:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri