Dátum: 16.04.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Lundský akčný plán

 

Lundský akčný plán

Akčný plán koordinácie digitalizačných programov a politík

 • Oblasť 1: Zlepšenie politík a programov prostredníctvom spolupráce a porovnania ukazovateľov (benchmarking)
  Akcia 1a: Národné webové sídla pre politiky a programy
  Akcia 1b: Prijatie rámca porovnania ukazovateľov (benchmarking) pre politiky a programy
  Akcia 1c: Vývoj indikátorov a zber opatrení
  Action 1d: Podpora koordinačných aktivít
 • Oblasť 2: Objavovanie digitalizovaných zdrojov
  Akcia 2a: Národné inventáre
  Akcia 2b: Objavovanie digitalizovaného obsahu
 • Oblasť 3: Presadzovanie dobrých postupov
  Akcia 3a: Smernice a príklady dobrých postupov
  Akcia 3b: Kompetenčné centrá
 • Oblasť 4: Obsahový rámec
  Akcia 4a: Akčný plán spolupráce pri prístupe ku kvalitnému európskemu digitalizovanému obsahu
  Akcia 4b: Trvalo udržateľný prístup k obsahu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri