Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Služby pre deti a mládež


Knižničné služby pre deti by sa mali považovať za rovnako dôležité a malo by sa k nim pristupovať rovnako ako k službám pre dospelých. Detské knižnice by mali uspokojovať informačné, kultúrne a voľnočasové potreby detí v komunite:

 • požičiavaním rôznych materiálov
 • poskytovaním informačných a referenčných služieb
 • pomocou pri výbere materiálov
 • zapojením detí do výberu materiálov a rozvoja knižničných služieb
 • ponukou školení zameraných na knižničné zručnosti a informačnú gramotnosť
 • realizáciou motivačných aktivít (propagácia čítania)
 • ponukou kreatívnych programov a rozprávaním príbehov
 • vzdelávaním rodičov a opatrovateľov
 • poskytovaním referenčných služieb a školení pre opatrovateľov, predškolských učiteľov, učiteľov a knihovníkov
 • spoluprácou s komunitnými organizáciami a inštitúciami

Zdroj: Smernica IFLA pre služby detských knižníc

Verejné knižnice nesú mimoriadnu zodpovednosť najmä za podporu čítania a za propagovanie kníh a ďalších médií pre deti. Knižnica by mala organizovať pre deti rozličné podujatia (napr. rozprávanie príbehov, podujatia zamerané na spoznávanie knižničných služieb a zdrojov a pod.). Deti treba podporovať vo využívaní knižnice už od útleho veku, lebo v takom prípade zostanú jej používateľmi pravdepodobne aj v budúcnosti.

Zdroj: Smernica IFLA pre služby verejných knižníc z roku 2010


Výber podujatí pre deti a mládež organizované knižnicami

Deň ľudovej rozprávky

 • Deň ľudovej rozprávky patrí 16. marcu a vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského.  Každý rok je pre deti vymyslená nová súťaž. Rok 2013 sa nesie v znamení Zvieratá v slovenských ľudových rozprávkach.
Noc s Andersenom
 • Noc s Andersenom sa nesie v znamení výročia narodenia H.Ch. Andersena, nocovaním v knižnici, množstvom zábavy, čítania a hier. Prvýkrát sa na Slovensku uskutočnila v roku 2002. Koordinuje ju Spolok slovenských knihovníkov, partnerom je vydavateľstvo Slovart a mediálnym partnerom Slovenský rozhlas.
  Viac informácií o Noci s Andersenom.    
Čítajeme si
 • Projekt sa realizuje 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. V určený deň budú deti po celom Slovensku čítať knihu, ktorej titul vyberú miestni partneri - knižnice/školy. Každý zapojený detský čitateľ prečíta jednu stranu.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri