Dátum: 19.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby uspokojujú informačné potreby konkrétnych požiadaviek a záujmov rôznych kategórií používateľov v rôznych prostrediach.

Systém služieb a využívanie moderných informačných technológií v službách jednotlivých knižníc je podmienený zameraním knižnice a okruhom používateľov. Spravidla zahrňuje tieto služby:

 • výpožičné (absenčné, služby čitární a študovní, cirkulačné výpožičné služby, MVS a MMVS),
 • bibliograficko–informačné,
 • konzultačné a inštruktážne,
 • referenčné,
 • rešeršné,
 • metodické,
 • reprografické a mikrografické,
 • študijno-informačné,
 • špeciálne služby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených používateľov a iné.

Používatelia knižnice by mali byť informovaní o tom, aké druhy služieb konkrétna knižnica poskytuje, čo mu konkrétnou službou môže sprístupniť, akými technickými prostriedkami a za akých podmienkami (napr. finančných).

Za účelom informovanosti používateľov a propagácie svojich služieb jednotlivé knižnice vydávajú informačné materiály o svojich službách a o právach a povinnostiach používateľov pri ich využívaní.

Zdroj:

KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 6. zväzok edície. ISBN 80-08-02818-1.

Odporúčame:
Knižnično-informačné služby v systéme knižníc SR (D. Janovská, P. Klinec)
publikované v zborníku Knižnice 2012.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri