Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Iné dokumenty

V procese digitalizácie sú odporúčané všeobecne uznávané dokumenty, medzi ktoré patria:

Digitalizácia kultúrneho dedičstva a autorského práva

Čítaj ďalej

 

Lundské zásady

Závery rokovania odborníkov, Lund, Švédsko, 4. apríla 2001
Členské štáty EU na zasadaní Európskej rady v portugalskom meste Feira v máji 2000 schválili Akčný plán eEurope 2002. Cieľom článku 3(d) Akčného plánu je stimulovať tvorbu európského obsahu v globálnych sieťach s cieľom plne využiť príležitosti, ktoré sa otvárajú vďaka digitálnym technológiám.
Čítaj ďalej

 

Lundský akčný plán

popisuje jednotlivé oblasti odporúčaných postupov v digitalizácii.
Čítaj ďalej


Pôsobnosť skupiny národných zástupcov NRG

Čítaj ďalej

Parmská charta

Čítať ďalej


Charta UNESCO o zachovaní digitálneho dedičstva

Čítať ďalej


Pamäť sveta

Čítať ďalej

Smernice o uchovávaní digitálneho dedičstva

Čítať ďalej

Formulár - Dobré postupy v digitalizácii

Čítať ďalej

 

Definície

Čítať ďalej

Kritériá výberu dokumentov na digitalizáciu

Čítať ďalej

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri