Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Encyklopédie Repozitáre

Encyklopédie

Repozitáre

 • E-LIS: E-prints in Library and Information Science medzinárodný otvorený archív pre knižnice a informačnú vedu
 • Trove – austrálske a online zdroje: knihy, obrázky, historické noviny, mapy, hudobniny, archívy a ďalšie
 • OpenDoar – OpenDOAR je adresár akademických repozitárov s otvoreným prístupom
 • ERIC: Education Resources Information Center – online digitálna knižnica pedagogického výskumu a informácií
 • OAlster Worldcatkatalóg miliónov záznamov otvorených archívnych digitálnych zdrojov
 • OCLC Researcharchív publikácií, bulletinov, prezentácií, medzinárodných konferencií
 • PubMedplnotextový archív biomedicínskych vied a vied o živej prírode  
 • Social Science Research Network e-Library: SSRN e-Library – abstrakty odborných článkov, open source dokumentov v oblasti informačných systémov, účtovníctva, ekonómie, finančné ekonómie, corporate governance, zdravie ekonomiky, podnikania, riadenia, právnej vedy a humanitných odborov

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri