Dátum: 29.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

TSK 2019

 Logo Slovenskej asociácie knižníc           Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú 20. ročník celoslovenského podujatia

 Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
4. – 10. marca  2019
pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Pozvánka na slávnostné otvorenie 4. marca 2019 (pdf)

Plagát na podujatia - editovateľný (docx)


DOTAZNÍK - vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc (web)

Odpovede posielajte do 22. 3. 2019.

_________________________________________________________
Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2019 bude Ján Gallovič,
člen Činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na  svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i  zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb, prístupom k najrôznejším informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a  nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4. marca 2019 o 13. hod. v priestoroch Radnice v Levoči za účasti za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Levoča, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2018, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie.
Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a  výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke www.sakba.sk a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby publikovali o svojich podujatiach. Vítame iniciatívy všetkých knižníc, aj tých najmenších obecných knižníc.
Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a  televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2019!

Veľa úspechov a nových nápadov v Týždni slovenských knižníc, počas marca – mesiaca knihy, aj počas celého roka 2019 všetkým knižniciam na  Slovensku želajú


Ing. Ondrej Látka, PhD.
     predseda SAK
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK
--------------------------------------------------------------

 

Pripravované akcie k Týždňu slovenských knižníc 2019

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri