Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Staré a vzácne tlače UKB

 

Zbierka / Collection Staré a vzácne tlače UKB
Vlastník / Owner Univerzitná knižnica v Bratislave
Typ zbierky / Type of Collection zbierka digit. knižnice (subcollection)
Popis / Description V zbierkach Kabinetu rukopisov a starých a vzácnych tlačí sa nachádzajú inkunábuly – prvotlače z rokov 1450 – 1500 a tlače 16. storočia, a taktiež ďalšie staré a vzácne tlače. Okrem vybraných rukopisov zo starých a vzácnych tlačí kabinetu, si prostredníctvom tejto zbierky môžte pozrieť aj staré, staršie, alebo zaujímavé tlače z  celkového fondu UKB - do roku 1900 (zatiaľ provizórne v tejto digitálnej zbierke).
Odkaz / Link http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=staravzc&l=sk&w=utf-8
Kontakt / Contact https://www.ulib.sk/sk/kontakty/
Jazyk / Language slovenský (SLO)
Predmet / Subject e-knihy; historické dedičstvo; inkunábuly; knižná kultúra; kultúrne dedičstvo; ochrana dokumentov; Slovensko; tlače; tlače staré; tlače vzácne;

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri