Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

O portáli

 Vítame Vás na revitalizovanom celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib!

Ďakujeme všetkým priaznivcom portálu InfoLib, ktorí ho pravidelne navštevovali od roku 2004 aj napriek tomu, že v poslednom roku ešte v jeho pôvodnej podobe prestávali fungovať niektoré funkcionality vzhľadom na používaný zastaralý redakčný systém. Z praktických aj nostalgických dôvodov sme pre Vás pôvodný portál InfoLib nechali dostupný na archívnej linke. Spoločnosti Cosmotron a Ing. Nadi Andrejčíkovej patrí poďakovanie za veľkorysú podporu, vďaka čomu zostáva archívny portál InfoLib v prevádzke na serveri uvedenej spoločnosti, rovnako ako v posledných rokoch. Redakčnej rade predchádzajúceho portálu InfoLib patrí veľké poďakovanie za dlhoročnú prácu, v ktorej bude na novom portále už čoskoro pokračovať nový tím.

Portál InfoLib sa stal centrálnym informačným miestom slovenskej odbornej knihovníckej komunity, ktorý by nám chýbal pri našej každodennej odbornej práci. Preto Spolok slovenských knihovníkov hľadal možnosti finančnej podpory komplexnej revitalizácie celoslovenského portálu InfoLib a pod týmto názvom podal v roku 2012 žiadosť o grant z dotácií Ministerstva kultúry SR.

Po schválení projektu Spolok slovenských knihovníkov zabezpečil výberové konanie nového redakčného systému a vybraným dodávateľom sa stala spoločnosť InterWay s redakčným systémom WebJet 7. Nový redakčný systém plne spĺňa všetky atribúty moderného nástroja na správu obsahu rozsiahleho portálu, akým je InfoLib. Nový redakčný systém pracuje rýchle, bezpečne a spoľahlivo a má veľa užitočných modulov.

Realizačný tím projektu pracoval na realizácii komplexnej revitalizácie portálu InfoLib pod vedením zodpovednej riešiteľky projektu Ing. Silvie Stasselovej, predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov.

Nakoľko od návštevníkov nového portálu InfoLib nedostávame len pozitívne reakcie, ale aj kritické ohlasy, svoje pripomienky ohľadom nového výtvarného konceptu a grafiky portálu InfoLib alebo polí a funkcionalít  online formulárov môžete adresovať na zodpovednú riešiteľku projektu, ktorá je ich autorkou:

Svoje pripomienky ohľadom obsahovej štruktúry portálu InfoLib a jeho pilotného odborného obsahu môžete adresovať na členov hlavného realizačného tímu projektu revitalizácie portálu, ktorí sú za jeho kvalitu priamo zodpovední  v zložení:

Meno Tematická oblasť Kontakt
PhDr. Daniela Birová

Verejné knižnice, Akademické knižnice,
Vedecké knižnice, Školské knižnice,
Špeciálne knižnice, Knihovnícke školy,
Informačné vzdelávanie

Ing. Silvia Stasselová Knižnično-informačné služby,
Knihovnícka profesia/združenia,
Architektúra knižníc, Bibliografia a katalogizácia,
Legislatíva a dokumenty, Adresáre knižníc
Mgr. Norbert Végh Digitalizácia knižníc
Mgr. Marta Dušková

EIZ a Open Access, Informačná veda

Janka Nemethyová Historické knižné fondy, Knihovnícke časopisy
Knihovnícke e-knihy a zborníky, Odporúčané zdroje a linky
Po náročnej projektovej fáze prijme Spolok slovenských knihovníkov ďalšie opatrenia, aby bol obsah portálu pravidelne aktualizovaný kvalitným obsahom vďaka spolupráci so spoľahlivými odbornými redaktormi a aby bola prevádzka redakčného systému a celého portálu trvalo udržateľná, čo je našou hlavnou prioritou.

Na ďalšiu údržbu portálu InfoLib bude Spolok slovenských knihovníkov potrebovať pravidelné finančné dotácie na úhradu ročného udržiavacieho poplatku za využívanie redakčného systému na správu obsahu portálu InfoLib, za webhosting a nepretržitú technickú podporu portálu na serveri spoločnosti InterWay.

Potál InfoLib môžete podporiť 2% Vašich daní pre Spolok slovenských knihovníkov alebo tým,  že sa stanete individuálnym členom SSK, prípadne sa Vaša knižnica stane kolektívnym členom SSK. Členské poplatky v Spolku slovenských knihovníkov sú len symbolické, ale nám pomáhajú udržať chod združenia a prinášať odbornej knihovníckej komunite pridanú hodnotu, akou je aj portál InfoLib. Poďakovanie patrí všetkým členom realizačného tímu projektu revitalizácie portálu InfoLib za úspešnú spoluprácu a najväčšie poďakovanie patrí Ministerstvu kultúry SR za podporu, bez ktorej by nebolo možné takýto náročný projekt nikdy zrealizovať.

Potešíme sa, ak nám pomôžete propagovať portál InfoLib umiestnením nového plošného alebo dynamického bannera na webovú stránku Vašej knižnice. Rôzne bannery portálu s novou grafikou si môžete stiahnuť priamo z portálu InfoLib.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše pravidelné návštevy portálu InfoLib!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri