Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Bibliografia a katalogizácia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Bibliografia a katalogizácia


Bibliografia

Je oblasť vedeckej a praktickej činnosť zameraná na komunikáciu bibliografických informácií o dokumentoch, inými slovami veda o bibliografickej komunikácii. V medzinárodnej norme sa definuje s dôrazom na jej praktickú stránku ako technika identifikácie a popisu dokumentov a riedenie získaných popisov.

 

Katalogizácia

Je proces, ktorý zahŕňa tvorbu katalogizačných záznamov, klasifikovanie, tvorbu predmetových hesiel, organizáciu a redakciu knižničných katalógov. Na rozdiel od vstupného spracovania dokumentov sa pojmom katalogizácia rozumie okrem tvorby záznamu dokumentu a vecných selekčných údajov aj organizácia katalógu vrátane jeho redakcie. Rozlišujeme mennú a vecnú katalogizáciu.

 

Zdroj:

KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 6. zväzok edície. ISBN 80-08-02818-1.


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri