Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Informačná veda

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Informačná veda

Informačná veda (nazývaná aj ako Informačné štúdiá) je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou, zberom, klasifikáciou, uchovávaním, vyhľadávaním a šírením informácií. Informačná veda je často mylne považovaná za odvetvie informatiky. Z hľadiska vedných disciplín zahŕňa nielen odvetvie informatiky, ale aj archívnictva, knihovníctva, muzeológie, manažmentu, obchodu, komunikácie, práva, filozofie a spoločenských vied.

Štúdium informačnej vedy   Logo Filozofickej fakulty UK

Teoretická a aplikovaná informačná veda

  • z teoretického hľadiska možno vymedziť nasledovné oblasti informačnej vedy: informačná analýza, informačné jazyky, informačný prieskum, informačné služby, informačné systémy, informačný a znalostný manažment, informačný marketing, informačné technológie,
  • rozvoj vedného poznania informačnej vedy vychádza z hraničných disciplín – z informačných, komunikačných, sociálno-psychologických, humanitných, technických a technologických, ekonomických vied,
  • informačná veda sa aplikuje do rôznych spoločenských odvetví – veda, technika, ekonomika, politika, riadenie, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, ...
  • rozsiahle interdisciplinárne väzby so sociálnymi, prírodnými i technickými vedami sú príčinou jej zatiaľ nie jednoznačného začlenenia do systému vied.

Štruktúru informačnej vedy rozpracovala Anna Čabrunová v článku Problémy vymedzenia terminológie informačnej vedy z hľadiska hraničných vied:

Štruktúra informačnej vedy

O zmapovanie informačnej vedy sa pokúsil Dr. Chaim Zins, ktorý v rokoch 2003 – 2005 uskutočnil štúdiu na zmapovanie informačnej vedy. Výsledkom je vedomostná mapa informačnej vedy, ktorá je rozdelená do 10 hlavných kategórií: Základy, Zdroje, Vedomostní pracovníci, Obsah, Aplikácia, Výkony a procesy, Technológie, Prostredie, Organizácie, Používatelia.

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri