Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Smútočné oznámenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Smútočné oznámenie

04.01.2023
PhDr. Blanka Snopková, PhD.; 1966 - 2022

S bolesťou v srdci sme prijali správu o odchode našej milovanej kolegyne a výraznej osobnosti slovenského knihovníctva
PhDr. Blanke Snopkovej, PhD., riaditeľke Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční v sobotu 7. 1. 2023 o 13h v rímsko-katolíckom kostole v obci Poniky.
Requiescat in pace


PhDr. Blanka Snopková, PhD.
V roku 1988 nastúpila do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako čerstvá absolventka Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Začala pracovať na Oddelení služieb čitateľom, neskôr jej kroky viedli na Oddelenie doplňovania a spracovania fondov a napokon na Oddelenie bibliografie. Pôsobila v rozličných oblastiach knihovníckej praxe. Od práce s čitateľmi v požičovni a študovniach prešla cez vecnú katalogizáciu knižničných dokumentov až po zostavovanie vedeckých a odborných štúdií v recenzovaných domácich a zahraničných zborníkoch a odborných periodikách. Bola autorkou a spoluautorkou personálnych a tematických bibliografií, bibliografických slovníkov, zostavovateľkou a redaktorkou vedeckých zborníkov, odbornou garantkou bibliografickej databázy Pamäť mesta Banská Bystrica.
Podieľala sa na príprave a realizácii vedeckých konferencií, bola organizačnou a odbornou garantkou odborných seminárov pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou.
Dlhoročnú knižničnú prácu zúročovala aj na pôde celoštátnych odborných pracovných skupín knižničného systému. Bola dlhoročnou členkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a zakladajúcou členkou občianskeho združenia Pro Bibliothecae. Od roku 2012 bola členkou Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc, niekoľko období bola členkou Ústrednej knižničnej rady MKSR.
V rokoch 2012 až 2015 externe pôsobila na Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde svoje vedomosti odovzdávala študentom.
Funkciu riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici vykonávala od 1. 1. 2018 až do svojho odchodu.

ĎAKUJEME za všetko.


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri