Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Ministerstvo kultúry SR - dotazníky pre knižnice / verejnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Ministerstvo kultúry SR - dotazníky pre knižnice / verejnosť

22.09.2022
Termín vyplnenia: do 30. 09. 2022

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a knihovníctvo pripravuje analýzu nižšieho podielu registrovaných čitateľov v knižniciach. Na základe uvedeného ministerstvo pripravilo dva dotazníky, na základe ktorých bude pripravená analýza daného javu.

Prvý dotazník, 
Nižší podiel registrovaných čitateľov z pohľadu knižníc, je určený verejným knižniciam, no uvítame zapojenie aj iných typov knižníc. 
 https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/334327?lang=sk 

Druhý dotazník, Verejnosť a knižnice, pre verejnosť bude mapovať zvyky a dôvody (ne)používateľov knižníc. Získané informácie budú následne využité pri tvorbe koncepčných  strategických materiálov zameraných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky.
https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk 

Dotazníky bude možné vyplniť do 30. 09. 2022.

Ďakujeme pekne.

S úctou

Mgr. Patrícia Ďurčanová
odbor múzeí, galérií a knižníc | sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri