Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Vyhláška ÚVZ SR č. 306/2021

16.12.2021
Možnosť otvorenia knižníc od 17. 12. 2021

Milé kolegyne a kolegovia,

Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku 306/2021 (web pdf), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Vyhláška bola zverejnené vo Vestníku vlády dňa 16.12.2021.

Podľa tejto vyhlášky §2 sa uzatvárajú všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky. Ods 2 hovorí o výnimkách a bod al) umožňuje výnimku pre múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP. Okrem iného je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:

1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,

2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 250 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 30,

4. prevádzky podľa § 3, 7, 8 a 9,

5. zariadenia spoločného stravovania podľa § 2 ods. 2 písm. ab),

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

g) okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ac), zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky iba osobám v príslušnom režime,

h) okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ac), vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v príslušnom režime. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Úplné znenie vyhlášky nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

Mgr. Zuzana Prachárová, riaditeľ odboru Knižničný inštitút SNK a riaditeľ odboru Služby SNK


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri