Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: V mestskej knižnici pribudlo 122 nových kníh

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


V mestskej knižnici pribudlo 122 nových kníh

30.11.2021
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici zakúpila nové knihy s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Aj v roku 2021 podporil Fond na podporu umenia našu inštitúciu v programe Akvizícia knižníc, prostredníctvom ktorého sa knižnica každoročne uchádza o financie na obohatenie knižničného fondu o ďalšie nové tituly.

Prostredníctvom projektu Knihoterapia, ktorý bol zameraný na doplnenie knižného fondu o novinky podľa možnosti na všetky oddelenia a pre všetky vekové skupiny sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo výške 1500 € so spolufinancovaním zriaďovateľa vo výške min. 180 €. V tomto projekte bolo ťažisko odbornej literatúry zamerané na históriu a dejinné súvislosti nášho vývoja s cieľom podporiť rozvoj kritického myslenia a vedomostí v danej oblasti. Spolu bolo nakúpených 122 titulov, z čoho náučných a odborných kníh bolo 45, beletrie pre dospelých 55 ks a pre deti a mládež 22 ks, pričom v beletrii nechýbajú historické romány.

Týmto vyjadrujeme vďaku Fondu na podporu umenia, ako aj Mestu Banská Štiavnica, ktoré každoročne projekt spolufinancuje.


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri