Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: TSK 2020

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


TSK 2020

TSK 2020 – pripravované podujatia

 

 

logo SAK logo SSKK
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2020
21. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc

logo TSK

 

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
2. – 8. marca 2020 pod spoločným mottom:

 

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

 
Týždeň slovenských knižníc 2020 - tlačová správa (pdf)

Týždeň slovenských knižníc 2020 - pozvánka na slávnostné otvorenie (pdf)

Týždeň slovenských knižníc 2020 - poster (pdf)

 

Ambasádorka Týždňa slovenských knižníc 2020 Eva Pavlíková,
členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Moderátor slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2020 Radoslav Kuric,
herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Pripravované akcie k Týždňu slovenských knižníc 2020

 

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Knižnice plnia v svojich mestách a  regiónoch dôležitú funkciu. Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu literatúry, tlačovín a ďalších médií, sa tiež snažia byť zjednocujúcou silou v spoločnosti, miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia. Dávajú im príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky k sebavzdelávaniu. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále jediným miestom, kde môže každý, bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti, získať prístup k informáciám. Knižnice sú už dlho zakorenené v rozvoji miest, obcí a  znalostnej ekonomiky, sú vnímané ako tretie bezpečné miesto medzi školou a domovom.

 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 2. marca 2020 o 13. hod. v Kráľovskej sieni Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok za účasti i zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, BSK, magistrátu mesta Zvolena, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2019, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

 

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie.
Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a  výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke www.sakba.sk a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby publikovali o svojich podujatiach. Vítame iniciatívy všetkých knižníc, aj tých najmenších obecných knižníc.
Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a  televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2020!

 

Veľa úspechov a nových nápadov v Týždni slovenských knižníc, počas marca – mesiaca knihy, aj počas celého roka 2020 všetkým knižniciam na  Slovensku želajú

 

Ing. Ondrej Látka, PhD.
     predseda SAK
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK

 

 

sitemap

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri