Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Šumenie 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Šumenie 2017

13.03.2017
ÚLET Občianske združenie vyhlasuje 8. ročník krajskej literárnej súťaže Šumenie 2017 určenej pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Košickom kraji. Uzávierka prijímania prác: 31. marca 2017

Štatút literárnej súťaže Šumenie 2017

Podmienky súťaže:

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií v Košickom kraji.
 2. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.
 3. Autor môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce (každú prácu v 2 kópiách).
 4. Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené:
  • meno a priezvisko autora, vek
  • kategória
  • adresa školy, telefón, (e-mail)
  • meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail
 5. Súťažné práce posielajte poštou na uvedenú adresu.
  V prípade odoslania prác aj elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na stránke Šumenia
  www.ulet.sk/sumenie budú práce zaradené do zborníka.
 6. Adresa:
  Občianske združenie ÚLET
  Narcisová 4
  040 11 Košice
  Obálku označte: Šumenie 2017

 7. Uzávierka prijímania prác: 31. marca 2017
 8. Práce bude hodnotiť odborná porota. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 5. mája 2017, kde víťazom odovzdáme diplomy a vecné ceny. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov sa uskutočnia workshopy s porotcami súťaže. Pozvánky na slávnostné vyhodnotenie budú doručené všetkým zúčastneným autorom. Viac informácií o odbornej porote a priebehu súťaže a fotografie z minulých ročníkov budú zverejnené na www.sumenie.ulet.sk.
  Prajeme veľa tvorivosti a tešíme sa na všetky práce.
 9. Zuzana Mladšíková
  koordinátorka súťaže

  +421 949 424 193

   


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri