Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Literárne Jasenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Literárne Jasenie

IV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže detských autorov, uzávierka súťaže: 15. 10. 2015


 


Podmienky súťaže:
Autorskej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl.

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
I. kategória žiaci 2. a 3. ročníka
II. kategória žiaci 4. a 5. ročníka
III. kategória žiaci 6. a 7. ročníka
IV. kategória žiaci 8. a 9. ročníka

Súťažný žáner:
Poézia – voľná téma
Próza – voľná téma

Žiak môže do súťaže prihlásiť 1 prácu v každom súťažnom žánri.
Rozsah práce je obmedzený na max. 20 strán (písané na PC na formáte A4)
Súťažiaci môžu k práci priložiť ilustrácie (nie je podmienkou) na formáte A4.

Uzávierka súťaže:
15. 10. 2015

Súťažné literárne práce a ilustrácie musia byť riadne označené (meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, úplná domáca adresa, adresa školy, ročník a meno a priezvisko učiteľa), najlepšie na obidvoch stranách každého listu. Do súťaže budú zaradené len riadne označené práce.

Práce je potrebné poslať v elektronickej forme vo word prípadne ilustráciu v jpeg na adresu: literarnejasenie@gmail.com
A zároveň ešte v 4 tlačených kópiách na adresu:

Via Bibliotheca, s.r.o.
dona Sandtnera 9
90201 Pezinok

V prípade otázok a informácií o súťaži prosím kontaktovať Ing, Darina Fraňová Jakubovie telefonicky Tel: 0915 812 351 alebo e-mail:
www.viakniha.sk

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.
Udelená bude jedna cena v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty, každý súťažiaci ktorý bude medzi výhercami obdrží účastnícky list.
Najlepšie literárne dielka budú vydané knižne, bez nároku autorov na honorár. Výber si vyhradzuje vyhlasovateľ súťaže. Z diel žiakov bude vydaná kniha, ktorú je možné si neskôr po skončení súťaže objednať na www.viakniha.sk
Výsledky budú uverejnené dňa 15. 12. 2015 na www.viakniha.sk
O udelení cien a o prácach rozhoduje organizátor podľa jeho slobodnej vôle.
Ceny budú zaslané po skončení súťaže poštou na domácu adresu, ktorú žiak uvedie na svojej práci. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok podľa vlastného uváženia.

 

 

 

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri