Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Literárne Košice Jána Štiavnického 2015

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Literárne Košice Jána Štiavnického 2015

Knižnica pre mládež mesta Košiceinformácie vypisuje literárnu súťaž pre mladých autorov, uzávierka súťaže: 2. apríla 2015

Kto sa môže zúčastniť:

  • Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
  • Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2015:

  • Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť
  • Navštívil ma Malý princ
  • V našej škole sa dejú čudné veci

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 2. apríla 2015 na adresu:
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 7. máj 2015 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Porota:
  Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
  Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
  Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
  Karpinský Peter, PhDr., PhD. Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:
  Formát strany: A4 (297 mm x 210 mm)
  Okraje textu: normálne, t.j. – 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
  Riadkovanie: 1,5
  Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman
  Rozsah strán:
  Próza - maximálne 5 normostrán
  Poézia – maximálne 4 normostrany
  Povinné údaje na 1. strane: Meno a priezvisko žiaka, názov témy, Meno pedagóga, Názov školy, Trieda, Vek

Propozície súťaže (pdf)


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri