Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: SAKAČIK 2004

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


SAKAČIK 2004

CENU SAKAČIK 2004
získala Považská knižnica v Považskej Bystrici

 Logo Slovenskej asociáce knižníc

 Slovenská asociácia knižníc na záver 5. ročníka Týždňa slovenských knižníc v marci 2004 pre členské knižnice vyhlásila súťaž o cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny ČIn Knižnice v roku 2004 SAKAČIK.

Cieľom súťaže je dosahovať výrazné pozitívne zmeny v knižnično-informačnej činnosti knižníc, zaktivizovať všetkých knihovníkov na dosahovanie novej kvality v ich činnosti, zmobilizovať ich profesionálne, občianske, ľudské kvality a vedomie.
Správna rada túto súťaž vyhlásila v snahe podnietiť aktivitu a rozvoj knižníc, povzbudiť osobnú iniciatívu zamestnancov knižníc i zriaďovateľov knižníc.

Na cenu „SAKAČIK 2004“ boli navrhnuté štyri knižnice. Správna rada sa rozhodla prvého „SAKAČIK“a udeliť Považskej knižnici v Považskej Bystrici
 
za prípravu sprievodných odborných podujatí v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2004.

Víťazná knižnica dostala diplom, sovičku SAKAČIK-a (originál zhotovený cielene na tento účel), finančná odmena vo výške 20 000.- Sk určená účelovo na nákup knižničného fondu bude knižnici poukázaná v najbližších dňoch.

Víťaznej knižnici srdečne blahoželáme.

PhDr. Daniela Gondová
predsedníčka SAK

Cena SAKAČIK 2004

Fotogaléria z odovzdávania cien


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri