Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Inšpirácie spod Sitna

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Inšpirácie spod Sitna

20. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby, uzávierka: 20. október 2014

         ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

vyhlasuje 20. ročník

literárnej súťaže z vlastnej tvorby

INŠPIRÁCIE  SPOD SITNA

Kategórie:   I.  poézia
                  II.  próza
Vekové kategórie: 1.  Žiaci ZŠ
                           2.  Študenti SŠ a VŠ
                           3.  Dospelí

 Podmienky: Súťaž je určená pre autorov amatérov
Súťažné práce v 3 exemplároch musia byť napísané na stroji, resp. PC.
Rozsah prác: Poézia – minimálne 2, maximálne 5 básní.
Próza – najviac 2 prozaické útvary v rozsahu max. 3 strán.

Za každou prácou je potrebné uviesť : Meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, tel.,
                                                        u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Uzávierka súťaže: 20. október 2014

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Súťažné práce sa nevracajú.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2014 v Banskej Štiavnici. Ocenení autori budú pozvaní písomne resp. e-mailom.

Súťažné práce zasielajte poštou na adresu:
Mestská knižnica, Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica
(tel.045/2909035)
Jolana Šamová, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica (tel.045/6911502, 0908028847, 0948022907)

 

 

          
                             

                             
                             


                     


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri