Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Upozornenie – zmena prihlášky! Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov, uzávierka súťaže je v sobotu 31. mája 2014.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a na návrh ktorej budú udelené v každej vekovej kategórii (a zvlášť v každom literárnom druhu – poézia, próza, dráma) ceny a čestné uznania.
Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Štatút súťaže

Prihláška

 

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri