Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Zoznam prihlásených na INFOS 2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Zoznam prihlásených na INFOS 2013

Účastníci

Priezvisko  Meno Titul   Inštitúcia
Bečka  Jiri Slovenská nrodná knižnica v Martine 
Birová  Daniela  PhDr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Brliťová Jana Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Čomajová  Marta  PhDr.  Slovenské národné múzeum v Bratislave
Doktorová  Andrea  Mgr.  Ústredná knižnica SAV  
Dušková  Marta  Mgr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave  
Džavíková  Mária  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Fiala  Tomáš  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Gábrišová  Henrieta  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Galuščáková  Ľubica  Mgr.  Slovenská národná knižnica v Martine  
Gec Tomáš Mgr.  Moravská zemská knihovna v Brně 
Gyalogová  Veronika  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Hasaj  František  Ing.  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
Hartonová  Marta  Mgr.  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  
Hermann  Peter  Ing. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hoč  Michal  Slovenská národná knižnica v Martine 
Holubcová  Jana  Mgr.  Tekovská knižnica v Leviciach  
Horová Iva PhDr.  Knihovna AMU v Praze 
Hovorková  Zuzana  Mgr.  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava  
Hvolka Marián  Ing.  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU  
Chlebničanová  Anna  Mgr.  Katolícka univerzita v Ružomberku  
Jakubáčová  Benjamína  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
Janovská  Darina  PhDr.  Slovenská národná knižnica v Martine 
Karnišová  Zuzana  PhDr.  Prešovská univerzita v Prešove
Univerzitná knžnica 
 
Karulová  Dana  Redakcia ITLib 
Kmeťová  Jitka  Mgr.  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Kopáčiková  Judita  PhDr.  Staromestská knižnica v Bratislave 
Kovár  Stanislav  Mgr.  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Kožuchová  Darina  PhDr.  Vysoká škola chemicko-technologická Praha 
Lesayová Jaroslava PhDr. Staromestská knižnica v Bratislave
Lopušanová Monika  Mgr.  Ministerstvo kultúry SR v Bratislave 
Martinická  Alžbeta  Ing.  Slovenská národná knižnica v Martine  
Mikulová  Darina  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.  
Mikušková Michaela Mgr.  Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici 
Mokošová Beáta Mgr. Technická univerzita vo Zvolene
Molnár Ján PhDr.  Ministerstvo kultúry SR v Bratislave 
Morávková  Andrea  Univerzitná knižnica v Bratislave  
Nagyová Mária PhDr.  Akadémia Policajného zboru v Bratislave  
Némethyová Janka Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Nižníková Lucia  Mgr.  Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici 
Látka Ondrej Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach  
Petercová  Štefánia  PhDr.  Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Pleceniková Iveta  Mgr.  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Polák Štefan  Mgr.  Galantská knižnica v Galante
Polčíková  Viera  Mgr.  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Polonec  Viliam  Slovenská národná knižnica v Martine 
Rybarčáková  Milena  PhDr.  Prešovská univerzita v Prešove  
Sim  Vladimír  Slovenská národná knižnica v Martine 
Stančíková Pavla Ing., PhD. CEIT s. r. o.  
Stasselová Silvia Ing. Stavebná fakulta STU, KIC
Strapcová Eva Ing.  Technická univerzita vo Zvolene
Šipošová  Ľubica  Mgr.  Národný onkologický ústav v Bratislave 
Šípošová  Ivana  Mgr.  Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa 
Štubňová Janka  PhDr.  Akadémia policajného zboru v Bratislave  
Tóthová Daniela  Mgr.  Malokarpatská knižnica v Pezinku  
Veľká  Alena  Univerzitná knižnica v Bratislave
Wagner Zorka  PhDr.  Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave 
Weissová Marta  Spolok slovenských knihovníkov 
Závadská Valéria Mgr.  Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Prednášatelia 

Priezvisko Meno  Titul  Inštitúcia 
Androvič  Alojz  Ing.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Antolíková  Emília  Mgr.  Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 
Balíková   Marie  Mgr.  Národní knihovna ČR 
Bartl Zdeněk  PhDr.  Národní knihovna ČR v Prahe 
Ciglan  Ivan  Mgr.  Univerzitná knižnica v Bratislave 
Dohovičová  Andrea  Mgr.  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove  
Dzivák Jozef  Ing.  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
Džuganová  Daniela  PhDr.  Univerzitná knižnica, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filipová  Nataša  Ludova knižnica Dositeja Obradovića, Stara Pazova, Srbsko 
Haľko  Peter  Ing.  Prešovská univerzita v Prešove 
Horký David  Ing.  Thomson Reuters Praha 
Chytková  Dagmar  Mgr.  Masarykova univerzita Brno, ČR
Jansa  Václav  Ing.  Ústav informačních studií a knihovnictví
FF UK v Prahe 
 
Kadnárová Mária  PhDr.  Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 
Karen Vladimír  Ing.  Albertina icome Praha s. r. o.  
Kravjar Július Mgr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Krejčí  Jana  Mgr.  Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Prahe 
Krištofová  Katarína  Ing., PhD.  Slovenská národná knižnica v Martine 
Luprich  Ján  EBSCO Information Services s. r. o.
Mazáčová  Pavlína  Mgr., PhD.  Masarykova univerzita Brno, ČR  
Noge Juraj  Mgr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Papík Richard  Univerzita Karlova v Prahe 
Planková Jindra  PhDr., PhD.  Slezská univerzita v Opave 
Rankov  Pavel  Doc., PhDr., PhD.  Filozofická fakulta UK v Bratislave
Repaská   Alena  Mgr.  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
Richter Vít  PhDr.  Národní knihovna ČR v Prahe 
Rišian Emil  Ing.  Sslovenská národná knižnica v Martine 
Sedláčková Beáta  Slezská univerzita v Opave 
Skalková Marta  Mgr.  Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
Sliacky  Michal  Mgr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Snopková  Blanka  PhDr., PhD.  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  
Šilha Jiří  Ing. LANius s.r.o.
Špáni  Pavol  Mgr.  SVOP spol. s. r. o. 
Šubová  Jana  Mgr.  Cosmotron Slovakia, s. r. o, Kopčany 
Turňa Ján  prof., RNDr., CSc.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Vandasová Anna  Mgr.  Národní knihovna ČR v Prahe  
Végh  Norbert  Mgr.  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
Zendulková  Danica  Ing.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
Žitňanská  Mária  PhDr.  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave  

Vystavovatelia

Názov firmy  Priezvisko  Meno  Titul  URL 
Albertina icome Praha, s. r. o.   Karen  Vladimír  Ing.  www.aib.cz  
Albertina icome Bratislava, s. r. o.  Marková Mária Mgr.  www.aib.sk  
Albertina icome Bratislava, s. r. o.  Svršek   Ladislav   Mgr.  www.aib.sk  
AMPACO ŠR, s. r. o. Dominec Ján  www.ampacocr.cz  
AMPACO ŠR, s. r. o. Tan  Muhammet www.ampacocr.cz 
Ceiba, s. r. o.  Nyitrai  Jozef  Ing.  www.ceiba.sk  
Ceiba, s. r. o.   Pajer  Lukáš  www.ceiba.sk  
Ceiba, s. r. o.   Tůma  Jiří  www.ceiba.sk  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.  Andrejčíková  Nadežda  www.cosmotron.sk/ 
Cosmotron Slovakia, s. r. o.  Rýzek  Ján  www.cosmotron.sk/ 
Cosmotron Slovakia, s. r. o.   Šubová  Jana  www.cosmotron.sk  
EBSCO Information Services, s. r. o.  Bačík Tomáš  www.ebsco.cz, www.ebscohost.com  
EBSCO Information Services, s. r. o.  Milovanovic  Vojislav  www.ebsco.cz, www.ebscohost.com  
EXON, s. r. o.  Novák Martin  www.exon.cz 
EXON, s. r. o.  Stárek  Peter  Ing.  www.exon.cz 
LANius, s. r. o.   Nalepová  Dana  www.clavius.cz
LANius, s. r. o.   Sabo  Marián  www.clavius.cz
LANius, s. r. o.  Šilha Jiří www.clavius.cz
LANius, s. r. o.  Široký Ondřej  www.clavius.cz 
MULTIDATA Praha, s. r. o.   Daněk  Libor  Ing.  www.multidata.cz
MULTIDATA Praha, s. r. o.  Vojnar  Martin  Ing.  www.multidata.cz 
Suweco CZ, s. r. o. Baťalík Pavol www.suweco.cz
Suweco CZ, s. r. o. Malinovská  Evžena  www.suweco.cz
Suweco CZ, s. r. o. Suškevičová  Nina  www.suweco.cz 
SVOP, spol. s. r. o. Grman  Ján  Mgr., PhD.  www.svop.sk
SVOP, spol. s. r. o. Ráczová  Hana www.svop.sk 
SVOP, spol. s. r. o.  Špáni Pavol  www.svop.sk 
SVOP, spol. s. r. o. Špániová  Marta  www.svop.sk
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o.   Harňáková   Miriama   Mgr.  www.slovart.sk  

Zástupca komerčnej firmy bez vystavovateľského stánku

Názov firmy  Priezvisko  Meno  Titul  URL 
3M (East) AG Bratislava  Gavaľa  Igor  www.3M.sk  
Elsevier  Niedworok  Silvie  www.elsevier.com
Elsevier  Vavříková  Lucie  www.elsevier.com
LSE Integration, s.r.o.   Ferancová Oxana   www.lsesk.sk  

Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri