Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Služby e-governmentu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Služby e-governmentu


E-government (e- je skratka pre elektronický) sa usiluje zapojiť občanov do riadenia a spravovania štátu sústredením záujmu na jednotlivca, a tak rozvíjať kvalitné vládne informačné služby a účinné a efektívne spôsoby ich sprostredkovania novými technológiami.

E-government orientovaný na občana odporúča vládam a štátnej správe, aby poskytovali také služby a informačné zdroje, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám služieb a zdrojov pre občanov a obyvateľov štátu, vládnych a štátnych zamestnancov a ďalších. Pre knižnice ma kľúčový význam presadiť, aby poskytovanie služieb e-governmentu zameraného na občana mohli zabezpečovať miestne knižnice.

Verejné knižnice sa často považujú za optimálnych partnerov pre poskytovanie služieb e-governmentu, pretože sú najlogickejším verejným prístupovým bodom. Na poskytovanie týchto služieb je potrebné hľadať doplnkové štátne finančné zdroje. Nevyhnutným predpokladom poskytovania služieb e-governmentu je adekvátne technické vybavenie, internetové pripojenie a vyškolený personál so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami.

Je úlohou verejných knižníc poskytovať verejné služby. Napriek tomu v scenári e-govermentu verejné knižnice niekedy nie sú pripravené alebo vopred upozornené na vládne závery a vylúčenie personalizovaných služieb občanom, ktoré sa prenášajú do webového prostredia. Odporúča sa preveriť odborné znalosti zamestnancov a aktuálne vzťahy spolupráce s orgánmi vlády a štátnej správy, aby sa zabezpečila optimálna príprava na tento zdanlivo neodvratný trend v spoločnosti.

Zdroj: Smernica IFLA pre služby verejných knižníc z roku 2010


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri