Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Služby pre seniorov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Služby pre seniorov


Pre aktivity a prácu knižníc s cieľovou skupinou seniorov je dôležité:

  • viesť seniorov k nachádzaniu zmyslu života aj v knihách a literatúre
  • v práci so seniormi využívať naratívny príbeh, ktorý je jedným z najpútavejších literárnych žánrov
  • v súvislosti s rozvojom znalostnej spoločnosti klásť dôraz na informačné vzdelávanie seniorov
  • prispôsobovať weby knižníc aj požiadavkám seniorov
  • nasmerovať seniorov na využívanie voľného času v knižniciach
  • realizovať projekty na zapájanie tvorivosti seniorov, ako aktívnej cieľovej skupiny.
  • zamerať sa na rozvoj tvorivého potenciálu seniorov, tréningy pamäte a iné kognitívne procesy formou mozgového jogingu
  • všímať si tvorbu seniorov, ich motiváciu a všetko čo ho napĺňa a využívať to v ďalšej práci a rozvíjaní knižničných služieb venovaných týmto používateľom

Zdroj: Závery z konferencie Knižnice a seniori


Zaujímavé články:



Odporúčame Vám inšpiratívne video zo zahraničia:

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri