Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Služby pre vedu, výskum a podnikanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Služby pre vedu, výskum a podnikanie


NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k EIZ

  • Projekt NISPEZ realizuje CVTI SR od roku 2008. Jeho cieľom je predovšetkým prístup k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj. Umožňuje prístup k EIZ pre 21 akademických a vedeckých knižníc. Používatelia majú možnosť využívať jeho databázy prostredníctvom vzdialeného prístupu.


NITT SR - Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku

  • Projekt NITT zastrešuje CVTI SR od roku 2010 a jeho cieľom je informačná podpora transferu poznatkov nadobudnutých vo výskumno-vývojovej činnosti do praxe.


CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
 

  • Bibliografická databáza publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.


CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
 

  • Bibliografická databáza evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.


Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

  • Prostredníctvom služieb vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc zabezpečuje najaktuálnejšie vedecké a technické informácie pre podnikateľské subjekty, najmä zo sektoru malého a stredného podnikania, pre vedu a výskum, priemysel a služby prostredníctvom EIZ.

Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri