Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Bibliografické databázy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Bibliografické databázy


Katalóg slovacikálnych tlačí UKB do roku 1918

  • v súčasnosti ešte prebieha práca na doplnkoch a  na spresnení a doplnení chýbajúcich údajov.


Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850

  • bibliografické záznamy o výročných správach škôl. Obsahuje správy, ktoré boli v rokoch 1701-1850 vytlačené alebo vydané na dnešnom území Slovenska.


Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

  • databázová verzia Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 nie je zatiaľ uzavretou bázou, v súčasnosti obsahuje viac ako 3500 bibliografických záznamov.


Biografie vo výročných školských správach 1918-1953

  • databáza obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.


Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na území Slovenska za roky 1701-1918 Pramene k dejinám vedy na Slovensku

  • čiastková, neuzavretá databáza bibliografických záznamov, ktorá sa priebežne dopĺňa, rediguje a aktualizuje.


Pramene k dejinám vedy na Slovensku

  • čiastková, testovacia, neuzavretá databáza bibliografických záznamov s plnými textami. Cieľom je sprístupniť publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia.

Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri