Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Národná bibliografická agentúra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Národná bibliografická agentúra


Národná bibliografická agentúra je organizačný útvar, ktorý sa zameriava na vykonávanie ucelenej agendy súbežnej slovenskej národnej bibliografie.

Bola vytvorená na báze Oddelenia Súbežnej slovenskej národnej bibliografie Národného bibliografického ústavu SNK a v jej kompetencii zostala súbežná slovenská národná bibliografia kníh (monografií) a špeciálnych typov dokumentov realizovaná v súlade s medzinárodným programom Univerzálnej bibliografickej registrácie a kontroly (IFLA UBCIM).

Viac informácii o Národnej bibliografickej agentúre.

Ďalšie informácie:

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri