Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Architektúra knižníc v SR

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Architektúra knižníc v SR

(prehľad, ktorý budeme postupne dopĺňať)

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

UK_kosice

 


Novostavba Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach  bola slávnostné otvorená a sprístupnená verejnosti dňa 21. septembra 2009. Výstavba novej 5-podlažnej budovy Univerzitnej knižnice TU v Košiciach sa realizovala v rokoch 2005 – 2009 s celkovým objemom vynaložených prostriedkov v sume 7 200 000 EUR.

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

UK_ruzomberok

 


Nová Univerzitná knižnica bola realizovaná v dvoch etapách. Objekty, ktoré boli vytipované na rekonštrukciu pre I. etapu Univerzitnej knižnice a Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre sa nachádzajú v areáli bývalej tabakovej továrne na Drážovskej ceste, ktorý pred pár rokmi UKF kúpila.  Zámerom druhej etapy bolo sústrediť knižný fond univerzity do jedného moderného komplexu s poskytovaním služieb knižnice, nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť. Stavba získala cenu Stavba roka 2011.

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Proces výstavby novej účelovej budovy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku bol zahájený v júni 2011 a ukončenie výstavby bolo pôvodne plánované do termínu 31. október 2012 Dôvodom spomalenia stavebných prác a nedodržania harmonogramu výstavby je návrh dodávateľa, aby sa zrealizovala alternatíva zmenou fasády stavby, ktorá má priniesť vyššie technicko-tepelné vlastnosti a finančnú úsporu 42 000 EUR. Z uvedených dôvodov bude slávnostné uvedenie novej budovy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity až v roku 2013.

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove

 

Štátna vedecká knižnica svoju sa nevyhovujúci situáciu snažila vyriešiť návrhom na výstavbu novej účelovej budovy. Na spracovanie architektonického návrhu vyhlásila súťaž návrhov ešte v roku 2006, výsledkom ktorého bolo spracovanie stavebného zámeru novostavby knižnice v zmysle zákona o verejných prácach. Stavebný zámer bol posúdený štátnou expertízou v roku 2008, ale z dôvodu finančnej krízy všetky aktivity súvisiace s ďalšou projektovou prípravou  boli v roku 2009 pozastavené.

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri