Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Benchmarking

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Benchmarking

je moderný nástroj riadenia, ktorý prostredníctvom merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom ostatných hľadá najlepšie riešenie.

Zapojenie slovenských knižníc do projektu "Benchmarking knihoven 2012" v Českej republike

Zoznam knižníc SR 

Celoslovenský seminár

Benchmarking verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc – moderný nástroj riadenia 
Žilina 1. októbra 2009
Pozvánka
Dotazník

Medzinárodná konferencia 

Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach
Bratislava, CVTI SR, 23. septembra 2008

Benchmarking umožňuje identifikovať silné a slabé stránky činnosti knižnice a môže byť podnetom pre trvalé zlepšovanie. Benchmarking knižníc je nástroj, ktorý umožní vzájomné porovnávanie vlastných výkonov a činností s ostatnými knižnicami. Cieľom konferencie bolo predstaviť skúsenosti zahraničných kolegov v tejto aktivite a premyslieť možnosti aplikácie týchto skúseností v slovenských podmienkach.

Plné texty príspevkov: ITlib. Informačné technológie a knižnice č. 4/2008

Indikátory

Návrh indikátorov pre realizáciu benchmarkingu verejných knižníc SR 

Benchmarking v Českej republike

Bechmarking v Českej republike

 

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri