Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Informácie z oblasti architektúry

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Informácie z oblasti architektúry


Kľúčové otázky pri navrhovaní budov knižníc

Dokument IFLA, ktorý obsahuje súhrn kľúčových otázok, ktoré treba brať do úvahy pri navrhovaní novej alebo rekonštruovaní pôvodnej budovy knižnice. Hlavným cieľom je poskytnúť vhodné typy a inšpirácie od  prvotných nápadov až po otvorenie novej budovy knižnice.

Výstavba, rekonštrukcia a vybavenie budov slovenských knižníc v rokoch 2008-2012
Výsledky celoslovenské dotazníkové prieskumu (str.122) na vzorke 519 knižníc všetkých typov, ktoré poskytujú prehľad o dosiahnutých konkrétnych výsledkoch slovenských knižníc v snahe o zabezpečenie primeraného priestorového vybavenia s využitím viaczdrojového financovania.

V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí?
Zhrnutie výsledkov celoslovenského dotazníkového prieskumu týkajúceho sa výstavby, rekonštrukcie a vybavenia budov knižníc so zameraním na výsledky ilustrujúce v akých konkrétnych budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí.

Top desať charakteristík kvalitného knižničného priestoru
Súhrn najdôležitejších charakteristík kvalitného knižničného priestoru, ktorý zároveň odráža trendy, ktoré sa prejavujú rozmanitými a nápadito navrhnutými novými budovami knižníc po celom svete, a končí sa úvahami o ich budúcnosti a funkcii v elektronickom veku.

Knihovna a architektura/interiéry knihoven
Príspevky zamerané a architektúru a interiéry knižníc.

Top Library Building Trends
Zaujímavá prezentácia.

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri