Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Národná komisia pre služby SNK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Národná komisia pre služby SNK


Národná komisia pre služby, ktorú tvorí predseda a členovia, je poradným orgánom riaditeľa SNK pre všetky otázky týkajúce sa organizácie, metodiky a rozvoja knižnično-informačných služieb.

Cieľom Národnej komisie pre služby je rozvoj knižnično-informačných služieb, zlepšenie prístupu k sekundárnym informačným zdrojom, rozvoj medziknižničných a medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb či posilnenie spolupráce medzi knižnicami.

Viac informácií o Národnej komisii pre služby.

Národná komisia pre služby má za sebou viac ako 10 rokov pôsobnosti. O jej jubilejnom 10 zasadnutí si môžete prečítať v článku:
Národná komisia pre služby - nástroj pre rozvoj knižnično-informačných služieb.

Ďalšie informácie:

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri