Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Informačné vzdelávanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Informačné vzdelávanie

Obsah informačného vzdelávania bezprostredne súvisí s určením požiadaviek na informačnú gramotnosť. Model informačnej gramotnosti, ktorý vznikol na pôde britskej asociácie knižníc Society of College, National and Univerzity Libraries (SCONUL) opisuje jej sedem hlavných zručností (pilierov) nasledovne: 

  • schopnosť uvedomiť si potrebu informácií
  • schopnosť rozlíšiť spôsoby, akými možno prekonať informačný problém
  • schopnosť vytvoriť stratégiu pre nájdenie informácie
  • schopnosť nájsť a získať informácie
  • schopnosť porovnať a hodnotiť informácie získané z rozličných zdrojov
  • schopnosť organizovať, aplikovať a sprostredkovať informácie iným (ľuďom) spôsobom vhodným k situácii
  • schopnosť syntetizovať a stavať na existujúcej informácii, prispieť k tvorbe nových poznatkov (Information Skills in Higher Education, 2004)  

Viac: Informačné vzdelávanie v podmienkach vysokých škôl, s. 10


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri