Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Zásady pre kvalitné kultúrne web sídlo

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Zásady pre kvalitné kultúrne web sídlo

 

Kvalitné kultúrne web sídlo oslavuje európsku kultúrnu rozmanitosť tým, že všetkým poskytuje prístup k digitálnemu kultúrnemu obsahu.

Kvalitné web sídlo musí ...

 • byť transparentné, jasne vypovedať o identite a účele web sídla a o organizácii zodpovednej za jeho správu
 • vyberať, digitalizovať, tvoriť, prezentovať a overovať obsah na vytvorenie efektívneho web sídla pre používateľov
 • implementovať pravidlá kvality služieb na zabezpečenie toho, že web sídlo bude udržiavané a aktualizované na primeranej úrovni
 • byť prístupné všetkým používateľom, bez ohľadu na to, akú technológiu používajú alebo ako sú znevýhodnení, to sa týka aj navigácie, obsahu a interaktívnych prvkov
 • byť zamerané na používateľa, pričom berie ohľad na  potreby používateľov, zaručuje relevantnosť a jednoduchosť používania na  základe hodnotenia a spätnej väzby
 • byť odpovedajúce, umožňujúce používateľom kontaktovať sídlo a dostať primeranú odpoveď. Tam kde je to vhodné, umožňuje kladenie otázok, zdieľanie informácií a diskusie s/medzi používateľmi
 • poznať význam mnohojazyčnosti tak, že poskytuje minimálnu úroveň prístupu vo viac ako jednom jazyku
 • byť záväzne interoperabilné v rámci kultúrnych sietí, aby umožnilo používateľom ľahko lokalizovať obsah a služby vyhovujúce ich potrebám
 • byť spravované tak, aby rešpektovalo právne záležitosti, akými sú práva duševného vlastníctva a súkromie a jasne stanovovalo podmienky, na základe ktorých sa môže web sídlo a jeho obsah použiť
 • prijať stratégie a štandardy na zabezpečenie toho, že web sídlo a jeho obsah môžu byť uchované dlhodobo

transparentné – efektívne – udržiavané – prístupné – zamerané na používateľa – odpovedajúce – mnohojazyčné - interoperabilné – spravované – uchované


© 2003 Minerva Project

Draft presented in the occasion of the European Minerva Conference, Parma, Italy, 20-21 November 2003, produced by the Minerva Quality Working Group
WP5 - Identification of user needs, content and quality framework for common access points
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/documents/cwqp-uk.htmŠtandardy pre kvalitu pre kultúrne sídla prístupné cez Web:
Bruselský rámec kvality

Návrh na diskusiu z roku 2002

1. Zameranie sídla

Motivácia používateľa používať webové sídlo a dôverovať webovému sídlu je dôležitým kvalitatívnym aspektom. Na dosiahnutie tohto cieľa musí webové sídlo svojim používateľom jasne a zrozumiteľne vypovedať o  svojom zameraní prostredníctvom dostupných služieb a zdrojov, používateľov, dostupných jazykov a akýchkoľvek informácií zlepšujúcich dôveryhodnosť obsahu.

Navrhované kritériá:

1. vyjadrenie zamerania

 • používateľské určenie
 • predmet a typy zdrojov (údaje a služby)

1.2 autorita

 • identifikácia a akreditácia inštitúcie
 • "história" sídla

1.3 jazyk

2.Prezentácia sídla

2.1.cieľ sídla

2.2.poslanie sídla

3.Obsah

Ak je obsah základným kritériom kvality kultúrneho sídla na webe, je dôležité pripomenúť, že cieľom tohto rámca kvality nie je regulácia kultúrneho obsahu na internete.

Kvalitu obsahu je možné analyzovať z dvoch perspektív:

 • kvalita informácií prenesených používateľovi
 • logickáorganizáciainformácií

3.1. Kvalitné kultúrne informácie možno používateľovi komunikovať tak, že sa jasne uvedú zdroje informácií , ich jedinečnosť, dôveryhodnosť aktérov, časovej platnosti údajov, rozsah pokrytia predmetu daného v zameraní.

 • identifikáciaa autorita zdrojov

3.2.Obsah sprístupnený na sidle musí byť správne organizovaný, pričom sémantické vzťahy musia byť jasné.

 • efektívnosť zhlukovania

4. Politika

Táto kategória zahŕňa kritériá, ktoré sa zaoberajú politikou sídla v  dvoch oblastiach:1. právne otázky (copyright, súkromie); 2. politika inštitúcie ohľadom trvalej udržateľnosti a údržby (frekvencia, čas aktualizácie, redakčná politika).

4.1.legislatíva

 • ochrana údajov

4.2.politika údržby

 • redakčný výbor

5. Dizajn

Dizajn sídla je definovaný obrazmi, textom a linkami. Jeho cieľom je zlepšiť doručenie informácie, efektívnosť jej využitia.

Tri kritériá umožňujúce hodnotiť dizajn kultúrnych webových sídel.

5.1. prístupnosť

5.2. navigovateľnosť (logická organizácia)

5.3 linky (relevancia - výber, obsah; spätné linky; pravidelné overovanie)

6. Interaktivita

Táto možnosť je spolu s voľbami interaktívnej odozvy jedinečnou výhodou techniky na internete.


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri