Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Definície

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Definície

 

Definície

zdroj: Guidelines for quality in cultural web aplications

Kultúrna entita (CE)

Inštitúcia, organizácia alebo projekt verejného záujmu vo všetkých sektoroch (archívy, knižnice, archeologické, historicko-umelecké a  vedecké, architektonické, nehmotné etnografické a antropologické dedičstvo), ktorých stanoveným cieľom je konzervovať, organizovať a  sprístupňovať kultúru a kultúrne dedičstvo. Kultúrne entity sú úložiskom základných materiálov a polovičných produktov.

Kultúrne entity (CE) môžu vytvárať a rozširovať poznatky. Vylepšovanie, budovanie, rozširovanie a produkovanie sú činnosti, v  ktorých sa môže podieľať mnoho rozličných kultúrnych agentov, v  ideálnych prípadoch im pri tom majú pomáhať kultúrne entity.

Definícia kultúrnej entity je úmyselne zovšeobecnená, aby bolo možné zahrnúť rôzne národné charakteristiky, politicko-administratívne i  technicko-vedecké. Kultúrnymi entitami sú v prvom rade verejné inštitúcie konzervujúce kultúrne a vedecké dedičstvo. Sféru definície vo  veľkej miere amplifikuje zahrnutie rôznych právnických entít, ktoré vystupujú ako organizácie a asociácie vo verejnom záujme; nadácie, spoločnosti, projekty zamerané na špecifické činnosti a funkcie.

Identita

Identita verejnej kultúrnej entity je definovaná týmto:

  • jej históriou
  • inštitucionálnymi cieľmi
  • kultúrnym obsahom, ktorý je konzervovaný a rozptýlený
  • organizačnou štruktúrou
  • jej fyzickou a geografickou polohou

Kategórie

Kultúrne entity

Kultúrne dedičstvo

 

Hnuteľné

Nehnuteľné

Archívne

Bibliografické

Archeologické

Historicko-umelecké a vedecké

Etnografické a antropologické

Archeologické

Architektonické

Krajinné

Archívy

X

X

 

X

 

 

X

 

Knižnice

X

X

 

X

 

 

X

 

Múzeá

X

X

X

X

X

X

X

 

Kultúrne dedičstvo rozptýlené na území

 

 

X

 

 

 

X

X

Inštitúcie na správu a ochranu

X

X

X

X

X

X

X

X

Strediská na výskum a vzdelávanie

X

X

X

X

X

X

X

X

Kultúrne projekty

X

X

X

X

X

X

X

X

Dočasné výstavy

X

X

X

X

X

X

X

X

Ciele

Kultúrna entita dosahuje jej stanovené ciele a uspokujuje potreby používateľov pomocou presného vymedzenia špecifických úloh. Na dosiahnutie týchto zámerov môže kultúrna entita použiť Web (digitálna TV).

Kultúrna webovská aplikácia

Za kultúrnu webovskú aplikáciu sa považuje každá webovská aplikácia, ktorej obsah týka kultúrneho a/alebo vedeckého dedičstva a jeho rozvetvení a ktorou sa realizuje aspoň jeden z nasledujúcich zámerov:

  • poskytovanie a rozširovanie kultúrnych a vedeckých informácií
  • existuje ako nástroj vzdelávania a vedeckého výskumu.

Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri